Route 30R – Effective September 20, 2021

Effective September 20, 2021

Monday – Friday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
5:52 AM 5:59 AM 6:08 AM 6:16 AM 6:27 AM 6:40 AM 6:49 AM
6:22 AM 6:29 AM 6:38 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:10 AM 7:19 AM
6:52 AM 6:59 AM 7:08 AM 7:16 AM 7:27 AM 7:40 AM 7:49 AM
7:22 AM 7:29 AM 7:38 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:10 AM 8:19 AM
7:52 AM 7:59 AM 8:08 AM 8:16 AM 8:27 AM 8:40 AM 8:49 AM
8:22 AM 8:29 AM 8:38 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:10 AM 9:19 AM
8:52 AM 8:59 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:27 AM 9:40 AM 9:49 AM
9:22 AM 9:29 AM 9:38 AM 9:46 AM 9:57 AM 10:10 AM 10:19 AM
9:52 AM 9:59 AM 10:08 AM 10:16 AM 10:27 AM 10:40 AM 10:49 AM
10:22 AM 10:29 AM 10:38 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:10 AM 11:19 AM
10:52 AM 10:59 AM 11:08 AM 11:16 AM 11:27 AM 11:40 AM 11:49 AM
11:22 AM 11:29 AM 11:38 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:10 PM 12:19 PM
11:52 AM 11:59 AM 12:08 PM 12:16 PM 12:27 PM 12:40 PM 12:49 PM
12:22 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:46 PM 12:57 PM 1:10 PM 1:19 PM
12:52 PM 12:59 PM 1:08 PM 1:16 PM 1:27 PM 1:40 PM 1:49 PM
1:22 PM 1:29 PM 1:38 PM 1:46 PM 1:57 PM 2:10 PM 2:19 PM
1:52 PM 1:59 PM 2:08 PM 2:16 PM 2:27 PM 2:40 PM 2:49 PM
2:22 PM 2:29 PM 2:38 PM 2:46 PM 2:57 PM 3:10 PM 3:19 PM
2:52 PM 2:59 PM 3:08 PM 3:16 PM 3:27 PM 3:40 PM 3:49 PM
3:21 PM 3:29 PM 3:38 PM 3:47 PM 3:59 PM 4:13 PM 4:23 PM
3:51 PM 3:59 PM 4:08 PM 4:17 PM 4:29 PM 4:43 PM 4:53 PM
4:21 PM 4:29 PM 4:38 PM 4:47 PM 4:59 PM 5:13 PM 5:23 PM
4:51 PM 4:59 PM 5:08 PM 5:17 PM 5:29 PM 5:43 PM 5:53 PM
5:21 PM 5:29 PM 5:38 PM 5:47 PM 5:59 PM 6:13 PM 6:23 PM
5:51 PM 5:59 PM 6:08 PM 6:17 PM 6:29 PM 6:43 PM 6:53 PM
6:21 PM 6:29 PM 6:38 PM 6:47 PM 6:59 PM 7:13 PM 7:23 PM
6:52 PM 6:59 PM 7:08 PM 7:16 PM 7:27 PM 7:40 PM 7:49 PM
7:22 PM 7:29 PM 7:38 PM 7:46 PM 7:57 PM 8:10 PM 8:19 PM
7:52 PM 7:59 PM 8:08 PM 8:16 PM 8:27 PM 8:40 PM 8:49 PM
8:22 PM 8:29 PM 8:38 PM 8:46 PM 8:57 PM 9:10 PM 9:19 PM
8:52 PM 8:59 PM 9:08 PM 9:16 PM 9:27 PM 9:40 PM 9:49 PM
9:52 PM 9:59 PM 10:08 PM 10:16 PM 10:27 PM 10:40 PM 10:49 PM

Monday – Friday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:14 AM 5:23 AM 5:35 AM 5:44 AM 5:56 AM 6:08 AM 6:20 AM
5:44 AM 5:53 AM 6:05 AM 6:14 AM 6:26 AM 6:38 AM 6:50 AM
6:14 AM 6:23 AM 6:35 AM 6:44 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:20 AM
6:40 AM 6:50 AM 7:03 AM 7:13 AM 7:26 AM 7:38 AM 7:51 AM
7:10 AM 7:20 AM 7:33 AM 7:43 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:21 AM
7:40 AM 7:50 AM 8:03 AM 8:13 AM 8:26 AM 8:38 AM 8:51 AM
8:10 AM 8:20 AM 8:33 AM 8:43 AM 8:56 AM 9:08 AM 9:21 AM
8:40 AM 8:50 AM 9:03 AM 9:13 AM 9:26 AM 9:38 AM 9:51 AM
9:14 AM 9:23 AM 9:35 AM 9:44 AM 9:56 AM 10:08 AM 10:20 AM
9:44 AM 9:53 AM 10:05 AM 10:14 AM 10:26 AM 10:38 AM 10:50 AM
10:14 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:44 AM 10:56 AM 11:08 AM 11:20 AM
10:44 AM 10:53 AM 11:05 AM 11:14 AM 11:26 AM 11:38 AM 11:50 AM
11:14 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:44 AM 11:56 AM 12:08 PM 12:20 PM
11:44 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:14 PM 12:26 PM 12:38 PM 12:50 PM
12:14 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:44 PM 12:56 PM 1:08 PM 1:20 PM
12:44 PM 12:53 PM 1:05 PM 1:14 PM 1:26 PM 1:38 PM 1:50 PM
1:14 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:44 PM 1:56 PM 2:08 PM 2:20 PM
1:44 PM 1:53 PM 2:05 PM 2:14 PM 2:26 PM 2:38 PM 2:50 PM
2:14 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:44 PM 2:56 PM 3:08 PM 3:20 PM
2:44 PM 2:53 PM 3:05 PM 3:14 PM 3:26 PM 3:38 PM 3:50 PM
3:14 PM 3:23 PM 3:35 PM 3:44 PM 3:56 PM 4:08 PM 4:20 PM
3:44 PM 3:53 PM 4:05 PM 4:14 PM 4:26 PM 4:38 PM 4:50 PM
4:14 PM 4:23 PM 4:35 PM 4:44 PM 4:56 PM 5:08 PM 5:20 PM
4:44 PM 4:53 PM 5:05 PM 5:14 PM 5:26 PM 5:38 PM 5:50 PM
5:14 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:44 PM 5:56 PM 6:08 PM 6:20 PM
5:44 PM 5:53 PM 6:05 PM 6:14 PM 6:26 PM 6:38 PM 6:50 PM
6:14 PM 6:23 PM 6:35 PM 6:44 PM 6:56 PM 7:08 PM 7:20 PM
6:44 PM 6:53 PM 7:05 PM 7:14 PM 7:26 PM 7:38 PM 7:50 PM
7:14 PM 7:23 PM 7:35 PM 7:44 PM 7:56 PM 8:08 PM 8:20 PM
8:14 PM 8:23 PM 8:35 PM 8:44 PM 8:56 PM 9:08 PM 9:20 PM
8:52 PM 9:01 PM 9:13 PM 9:22 PM 9:34 PM 9:38 PM 9:50 PM
9:52 PM 10:01 PM 10:13 PM 10:22 PM 10:34 PM 10:38 PM 10:50 PM

Saturday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
6:27 AM 6:34 AM 6:37 AM 6:45 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:17 AM
7:27 AM 7:34 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:17 AM
8:27 AM 8:34 AM 8:37 AM 8:45 AM 8:56 AM 9:08 AM 9:17 AM
9:27 AM 9:34 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:56 AM 10:08 AM 10:17 AM
10:29 AM 10:36 AM 10:37 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:29 AM 11:36 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:10 PM 12:20 PM
12:29 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:46 PM 12:57 PM 1:10 PM 1:20 PM
12:58 PM 1:05 PM 1:11 PM 1:20 PM 1:31 PM 1:44 PM 1:54 PM
1:58 PM 2:05 PM 2:11 PM 2:20 PM 2:31 PM 2:44 PM 2:54 PM
2:58 PM 3:05 PM 3:11 PM 3:20 PM 3:31 PM 3:44 PM 3:54 PM
3:58 PM 4:05 PM 4:11 PM 4:20 PM 4:31 PM 4:44 PM 4:54 PM
4:58 PM 5:05 PM 5:11 PM 5:20 PM 5:31 PM 5:44 PM 5:54 PM
5:58 PM 6:05 PM 6:11 PM 6:20 PM 6:31 PM 6:44 PM 6:54 PM
6:58 PM 7:05 PM 7:11 PM 7:20 PM 7:31 PM 7:44 PM 7:54 PM
7:58 PM 8:05 PM 8:11 PM 8:19 PM 8:30 PM 8:42 PM 8:51 PM
8:58 PM 9:05 PM 9:11 PM 9:19 PM 9:30 PM 9:42 PM 9:51 PM
9:58 PM 10:05 PM 10:11 PM 10:19 PM 10:30 PM 10:42 PM 10:51 PM

Saturday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:24 AM 5:33 AM 5:45 AM 5:54 AM 6:05 AM 6:11 AM 6:20 AM
6:24 AM 6:33 AM 6:45 AM 6:54 AM 7:05 AM 7:11 AM 7:20 AM
7:24 AM 7:33 AM 7:45 AM 7:54 AM 8:05 AM 8:11 AM 8:20 AM
8:24 AM 8:33 AM 8:45 AM 8:54 AM 9:05 AM 9:11 AM 9:20 AM
9:24 AM 9:33 AM 9:45 AM 9:54 AM 10:05 AM 10:11 AM 10:23 AM
10:24 AM 10:33 AM 10:45 AM 10:54 AM 11:05 AM 11:11 AM 11:23 AM
11:24 AM 11:33 AM 11:45 AM 11:54 AM 12:05 PM 12:11 PM 12:23 PM
12:01 PM 12:10 PM 12:22 PM 12:31 PM 12:42 PM 12:44 PM 12:56 PM
1:01 PM 1:10 PM 1:22 PM 1:31 PM 1:42 PM 1:44 PM 1:56 PM
2:01 PM 2:10 PM 2:22 PM 2:31 PM 2:42 PM 2:44 PM 2:56 PM
3:01 PM 3:10 PM 3:22 PM 3:31 PM 3:42 PM 3:44 PM 3:56 PM
4:01 PM 4:10 PM 4:22 PM 4:31 PM 4:42 PM 4:44 PM 4:56 PM
5:01 PM 5:10 PM 5:22 PM 5:31 PM 5:42 PM 5:44 PM 5:56 PM
6:01 PM 6:10 PM 6:22 PM 6:31 PM 6:42 PM 6:44 PM 6:56 PM
7:01 PM 7:10 PM 7:22 PM 7:31 PM 7:42 PM 7:44 PM 7:53 PM
8:01 PM 8:10 PM 8:22 PM 8:31 PM 8:42 PM 8:44 PM 8:53 PM
9:01 PM 9:10 PM 9:22 PM 9:31 PM 9:42 PM 9:44 PM 9:53 PM
10:01 PM 10:10 PM 10:22 PM 10:31 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:53 PM

Sunday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
6:19 AM 6:26 AM 6:29 AM 6:37 AM 6:48 AM 7:00 AM 7:09 AM
7:19 AM 7:26 AM 7:29 AM 7:37 AM 7:48 AM 8:00 AM 8:09 AM
8:19 AM 8:26 AM 8:29 AM 8:37 AM 8:48 AM 9:00 AM 9:09 AM
9:19 AM 9:26 AM 9:29 AM 9:37 AM 9:48 AM 10:00 AM 10:09 AM
10:21 AM 10:28 AM 10:29 AM 10:38 AM 10:49 AM 11:02 AM 11:12 AM
11:21 AM 11:28 AM 11:29 AM 11:38 AM 11:49 AM 12:02 PM 12:12 PM
12:21 PM 12:28 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:49 PM 1:02 PM 1:12 PM
12:50 PM 12:57 PM 1:03 PM 1:12 PM 1:23 PM 1:36 PM 1:46 PM
1:50 PM 1:57 PM 2:03 PM 2:12 PM 2:23 PM 2:36 PM 2:46 PM
2:50 PM 2:57 PM 3:03 PM 3:12 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:46 PM
3:50 PM 3:57 PM 4:03 PM 4:12 PM 4:23 PM 4:36 PM 4:46 PM
4:50 PM 4:57 PM 5:03 PM 5:12 PM 5:23 PM 5:36 PM 5:46 PM
5:50 PM 5:57 PM 6:03 PM 6:12 PM 6:23 PM 6:36 PM 6:46 PM
6:50 PM 6:57 PM 7:03 PM 7:12 PM 7:23 PM 7:36 PM 7:46 PM
7:50 PM 7:57 PM 8:03 PM 8:11 PM 8:22 PM 8:34 PM 8:43 PM
8:50 PM 8:57 PM 9:03 PM 9:11 PM 9:22 PM 9:34 PM 9:43 PM
9:50 PM 9:57 PM 10:03 PM 10:11 PM 10:22 PM 10:34 PM 10:43 PM

Sunday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:16 AM 5:25 AM 5:37 AM 5:46 AM 5:57 AM 6:03 AM 6:12 AM
6:16 AM 6:25 AM 6:37 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:03 AM 7:12 AM
7:16 AM 7:25 AM 7:37 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:03 AM 8:12 AM
8:16 AM 8:25 AM 8:37 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:03 AM 9:12 AM
9:16 AM 9:25 AM 9:37 AM 9:46 AM 9:57 AM 10:03 AM 10:15 AM
10:16 AM 10:25 AM 10:37 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:03 AM 11:15 AM
11:16 AM 11:25 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:03 PM 12:15 PM
11:53 AM 12:02 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:34 PM 12:36 PM 12:48 PM
12:53 PM 1:02 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:34 PM 1:36 PM 1:48 PM
1:53 PM 2:02 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:34 PM 2:36 PM 2:48 PM
2:53 PM 3:02 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:34 PM 3:36 PM 3:48 PM
3:53 PM 4:02 PM 4:14 PM 4:23 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:48 PM
4:53 PM 5:02 PM 5:14 PM 5:23 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:48 PM
5:53 PM 6:02 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:34 PM 6:36 PM 6:48 PM
6:53 PM 7:02 PM 7:14 PM 7:23 PM 7:34 PM 7:36 PM 7:45 PM
7:53 PM 8:02 PM 8:14 PM 8:23 PM 8:34 PM 8:36 PM 8:45 PM
8:53 PM 9:02 PM 9:14 PM 9:23 PM 9:34 PM 9:36 PM 9:45 PM
9:53 PM 10:02 PM 10:14 PM 10:23 PM 10:34 PM 10:36 PM 10:45 PM

Route 30R – Through September 19, 2021

Effective August 14, 2021

Monday – Friday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
5:52 AM 5:59 AM 6:08 AM 6:16 AM 6:27 AM 6:40 AM 6:49 AM
6:22 AM 6:29 AM 6:38 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:10 AM 7:19 AM
6:37 AM 6:44 AM 6:53 AM 7:01 AM 7:12 AM 7:25 AM 7:34 AM
6:52 AM 6:59 AM 7:08 AM 7:16 AM 7:27 AM 7:40 AM 7:49 AM
7:07 AM 7:14 AM 7:23 AM 7:31 AM 7:42 AM 7:55 AM 8:04 AM
7:22 AM 7:29 AM 7:38 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:10 AM 8:19 AM
7:37 AM 7:44 AM 7:53 AM 8:01 AM 8:12 AM 8:25 AM 8:34 AM
7:52 AM 7:59 AM 8:08 AM 8:16 AM 8:27 AM 8:40 AM 8:49 AM
8:07 AM 8:14 AM 8:23 AM 8:31 AM 8:42 AM 8:55 AM 9:04 AM
8:22 AM 8:29 AM 8:38 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:10 AM 9:19 AM
8:37 AM 8:44 AM 8:53 AM 9:01 AM 9:12 AM 9:25 AM 9:34 AM
8:52 AM 8:59 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:27 AM 9:40 AM 9:49 AM
9:07 AM 9:14 AM 9:23 AM 9:31 AM 9:42 AM 9:55 AM 10:04 AM
9:22 AM 9:29 AM 9:38 AM 9:46 AM 9:57 AM 10:10 AM 10:19 AM
9:52 AM 9:59 AM 10:08 AM 10:16 AM 10:27 AM 10:40 AM 10:49 AM
10:22 AM 10:29 AM 10:38 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:10 AM 11:19 AM
10:52 AM 10:59 AM 11:08 AM 11:16 AM 11:27 AM 11:40 AM 11:49 AM
11:22 AM 11:29 AM 11:38 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:10 PM 12:19 PM
11:52 AM 11:59 AM 12:08 PM 12:16 PM 12:27 PM 12:40 PM 12:49 PM
12:22 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:46 PM 12:57 PM 1:10 PM 1:19 PM
12:52 PM 12:59 PM 1:08 PM 1:16 PM 1:27 PM 1:40 PM 1:49 PM
1:22 PM 1:29 PM 1:38 PM 1:46 PM 1:57 PM 2:10 PM 2:19 PM
1:52 PM 1:59 PM 2:08 PM 2:16 PM 2:27 PM 2:40 PM 2:49 PM
2:07 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:31 PM 2:42 PM 2:55 PM 3:04 PM
2:22 PM 2:29 PM 2:38 PM 2:46 PM 2:57 PM 3:10 PM 3:19 PM
2:37 PM 2:44 PM 2:53 PM 3:01 PM 3:12 PM 3:25 PM 3:34 PM
2:52 PM 2:59 PM 3:08 PM 3:16 PM 3:27 PM 3:40 PM 3:49 PM
3:06 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:32 PM 3:44 PM 3:58 PM 4:08 PM
3:21 PM 3:29 PM 3:38 PM 3:47 PM 3:59 PM 4:13 PM 4:23 PM
3:36 PM 3:44 PM 3:53 PM 4:02 PM 4:14 PM 4:28 PM 4:38 PM
3:51 PM 3:59 PM 4:08 PM 4:17 PM 4:29 PM 4:43 PM 4:53 PM
4:06 PM 4:14 PM 4:23 PM 4:32 PM 4:44 PM 4:58 PM 5:08 PM
4:21 PM 4:29 PM 4:38 PM 4:47 PM 4:59 PM 5:13 PM 5:23 PM
4:36 PM 4:44 PM 4:53 PM 5:02 PM 5:14 PM 5:28 PM 5:38 PM
4:51 PM 4:59 PM 5:08 PM 5:17 PM 5:29 PM 5:43 PM 5:53 PM
5:06 PM 5:14 PM 5:23 PM 5:32 PM 5:44 PM 5:58 PM 6:08 PM
5:21 PM 5:29 PM 5:38 PM 5:47 PM 5:59 PM 6:13 PM 6:23 PM
5:36 PM 5:44 PM 5:53 PM 6:02 PM 6:14 PM 6:28 PM 6:38 PM
5:51 PM 5:59 PM 6:08 PM 6:17 PM 6:29 PM 6:43 PM 6:53 PM
6:06 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:32 PM 6:44 PM 6:58 PM 7:08 PM
6:21 PM 6:29 PM 6:38 PM 6:47 PM 6:59 PM 7:13 PM 7:23 PM
6:52 PM 6:59 PM 7:08 PM 7:16 PM 7:27 PM 7:40 PM 7:49 PM
7:22 PM 7:29 PM 7:38 PM 7:46 PM 7:57 PM 8:10 PM 8:19 PM
7:52 PM 7:59 PM 8:08 PM 8:16 PM 8:27 PM 8:40 PM 8:49 PM
8:22 PM 8:29 PM 8:38 PM 8:46 PM 8:57 PM 9:10 PM 9:19 PM
8:52 PM 8:59 PM 9:08 PM 9:16 PM 9:27 PM 9:40 PM 9:49 PM
9:52 PM 9:59 PM 10:08 PM 10:16 PM 10:27 PM 10:40 PM 10:49 PM

Monday – Friday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:14 AM 5:23 AM 5:35 AM 5:44 AM 5:56 AM 6:08 AM 6:20 AM
5:44 AM 5:53 AM 6:05 AM 6:14 AM 6:26 AM 6:38 AM 6:50 AM
6:14 AM 6:23 AM 6:35 AM 6:44 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:20 AM
6:29 AM 6:38 AM 6:50 AM 6:59 AM 7:11 AM 7:23 AM 7:35 AM
6:40 AM 6:50 AM 7:03 AM 7:13 AM 7:26 AM 7:38 AM 7:51 AM
6:55 AM 7:05 AM 7:18 AM 7:28 AM 7:41 AM 7:53 AM 8:06 AM
7:10 AM 7:20 AM 7:33 AM 7:43 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:21 AM
7:25 AM 7:35 AM 7:48 AM 7:58 AM 8:11 AM 8:23 AM 8:36 AM
7:40 AM 7:50 AM 8:03 AM 8:13 AM 8:26 AM 8:38 AM 8:51 AM
7:55 AM 8:05 AM 8:18 AM 8:28 AM 8:41 AM 8:53 AM 9:06 AM
8:10 AM 8:20 AM 8:33 AM 8:43 AM 8:56 AM 9:08 AM 9:21 AM
8:25 AM 8:35 AM 8:48 AM 8:58 AM 9:11 AM 9:23 AM 9:36 AM
8:40 AM 8:50 AM 9:03 AM 9:13 AM 9:26 AM 9:38 AM 9:51 AM
8:55 AM 9:05 AM 9:18 AM 9:28 AM 9:41 AM 9:53 AM 10:06 AM
9:14 AM 9:23 AM 9:35 AM 9:44 AM 9:56 AM 10:08 AM 10:20 AM
9:29 AM 9:38 AM 9:50 AM 9:59 AM 10:11 AM 10:23 AM 10:35 AM
9:44 AM 9:53 AM 10:05 AM 10:14 AM 10:26 AM 10:38 AM 10:50 AM
10:14 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:44 AM 10:56 AM 11:08 AM 11:20 AM
10:44 AM 10:53 AM 11:05 AM 11:14 AM 11:26 AM 11:38 AM 11:50 AM
11:14 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:44 AM 11:56 AM 12:08 PM 12:20 PM
11:44 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:14 PM 12:26 PM 12:38 PM 12:50 PM
12:14 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:44 PM 12:56 PM 1:08 PM 1:20 PM
12:44 PM 12:53 PM 1:05 PM 1:14 PM 1:26 PM 1:38 PM 1:50 PM
1:14 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:44 PM 1:56 PM 2:08 PM 2:20 PM
1:44 PM 1:53 PM 2:05 PM 2:14 PM 2:26 PM 2:38 PM 2:50 PM
2:14 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:44 PM 2:56 PM 3:08 PM 3:20 PM
2:29 PM 2:38 PM 2:50 PM 2:59 PM 3:11 PM 3:23 PM 3:35 PM
2:44 PM 2:53 PM 3:05 PM 3:14 PM 3:26 PM 3:38 PM 3:50 PM
2:59 PM 3:08 PM 3:20 PM 3:29 PM 3:41 PM 3:53 PM 4:05 PM
3:14 PM 3:23 PM 3:35 PM 3:44 PM 3:56 PM 4:08 PM 4:20 PM
3:29 PM 3:38 PM 3:50 PM 3:59 PM 4:11 PM 4:23 PM 4:35 PM
3:44 PM 3:53 PM 4:05 PM 4:14 PM 4:26 PM 4:38 PM 4:50 PM
3:59 PM 4:08 PM 4:20 PM 4:29 PM 4:41 PM 4:53 PM 5:05 PM
4:14 PM 4:23 PM 4:35 PM 4:44 PM 4:56 PM 5:08 PM 5:20 PM
4:29 PM 4:38 PM 4:50 PM 4:59 PM 5:11 PM 5:23 PM 5:35 PM
4:44 PM 4:53 PM 5:05 PM 5:14 PM 5:26 PM 5:38 PM 5:50 PM
4:59 PM 5:08 PM 5:20 PM 5:29 PM 5:41 PM 5:53 PM 6:05 PM
5:14 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:44 PM 5:56 PM 6:08 PM 6:20 PM
5:29 PM 5:38 PM 5:50 PM 5:59 PM 6:11 PM 6:23 PM 6:35 PM
5:44 PM 5:53 PM 6:05 PM 6:14 PM 6:26 PM 6:38 PM 6:50 PM
5:59 PM 6:08 PM 6:20 PM 6:29 PM 6:41 PM 6:53 PM 7:05 PM
6:14 PM 6:23 PM 6:35 PM 6:44 PM 6:56 PM 7:08 PM 7:20 PM
6:44 PM 6:53 PM 7:05 PM 7:14 PM 7:26 PM 7:38 PM 7:50 PM
7:14 PM 7:23 PM 7:35 PM 7:44 PM 7:56 PM 8:08 PM 8:20 PM
8:14 PM 8:23 PM 8:35 PM 8:44 PM 8:56 PM 9:08 PM 9:20 PM
8:52 PM 9:01 PM 9:13 PM 9:22 PM 9:34 PM 9:38 PM 9:50 PM
9:52 PM 10:01 PM 10:13 PM 10:22 PM 10:34 PM 10:38 PM 10:50 PM

Saturday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
6:27 AM 6:34 AM 6:37 AM 6:45 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:17 AM
7:27 AM 7:34 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:17 AM
8:27 AM 8:34 AM 8:37 AM 8:45 AM 8:56 AM 9:08 AM 9:17 AM
9:27 AM 9:34 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:56 AM 10:08 AM 10:17 AM
10:29 AM 10:36 AM 10:37 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:29 AM 11:36 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:10 PM 12:20 PM
12:29 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:46 PM 12:57 PM 1:10 PM 1:20 PM
12:58 PM 1:05 PM 1:11 PM 1:20 PM 1:31 PM 1:44 PM 1:54 PM
1:58 PM 2:05 PM 2:11 PM 2:20 PM 2:31 PM 2:44 PM 2:54 PM
2:58 PM 3:05 PM 3:11 PM 3:20 PM 3:31 PM 3:44 PM 3:54 PM
3:58 PM 4:05 PM 4:11 PM 4:20 PM 4:31 PM 4:44 PM 4:54 PM
4:58 PM 5:05 PM 5:11 PM 5:20 PM 5:31 PM 5:44 PM 5:54 PM
5:58 PM 6:05 PM 6:11 PM 6:20 PM 6:31 PM 6:44 PM 6:54 PM
6:58 PM 7:05 PM 7:11 PM 7:20 PM 7:31 PM 7:44 PM 7:54 PM
7:58 PM 8:05 PM 8:11 PM 8:19 PM 8:30 PM 8:42 PM 8:51 PM
8:58 PM 9:05 PM 9:11 PM 9:19 PM 9:30 PM 9:42 PM 9:51 PM
9:58 PM 10:05 PM 10:11 PM 10:19 PM 10:30 PM 10:42 PM 10:51 PM

Saturday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:24 AM 5:33 AM 5:45 AM 5:54 AM 6:05 AM 6:11 AM 6:20 AM
6:24 AM 6:33 AM 6:45 AM 6:54 AM 7:05 AM 7:11 AM 7:20 AM
7:24 AM 7:33 AM 7:45 AM 7:54 AM 8:05 AM 8:11 AM 8:20 AM
8:24 AM 8:33 AM 8:45 AM 8:54 AM 9:05 AM 9:11 AM 9:20 AM
9:24 AM 9:33 AM 9:45 AM 9:54 AM 10:05 AM 10:11 AM 10:23 AM
10:24 AM 10:33 AM 10:45 AM 10:54 AM 11:05 AM 11:11 AM 11:23 AM
11:24 AM 11:33 AM 11:45 AM 11:54 AM 12:05 PM 12:11 PM 12:23 PM
12:01 PM 12:10 PM 12:22 PM 12:31 PM 12:42 PM 12:44 PM 12:56 PM
1:01 PM 1:10 PM 1:22 PM 1:31 PM 1:42 PM 1:44 PM 1:56 PM
2:01 PM 2:10 PM 2:22 PM 2:31 PM 2:42 PM 2:44 PM 2:56 PM
3:01 PM 3:10 PM 3:22 PM 3:31 PM 3:42 PM 3:44 PM 3:56 PM
4:01 PM 4:10 PM 4:22 PM 4:31 PM 4:42 PM 4:44 PM 4:56 PM
5:01 PM 5:10 PM 5:22 PM 5:31 PM 5:42 PM 5:44 PM 5:56 PM
6:01 PM 6:10 PM 6:22 PM 6:31 PM 6:42 PM 6:44 PM 6:56 PM
7:01 PM 7:10 PM 7:22 PM 7:31 PM 7:42 PM 7:44 PM 7:53 PM
8:01 PM 8:10 PM 8:22 PM 8:31 PM 8:42 PM 8:44 PM 8:53 PM
9:01 PM 9:10 PM 9:22 PM 9:31 PM 9:42 PM 9:44 PM 9:53 PM
10:01 PM 10:10 PM 10:22 PM 10:31 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:53 PM

Sunday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
6:19 AM 6:26 AM 6:29 AM 6:37 AM 6:48 AM 7:00 AM 7:09 AM
7:19 AM 7:26 AM 7:29 AM 7:37 AM 7:48 AM 8:00 AM 8:09 AM
8:19 AM 8:26 AM 8:29 AM 8:37 AM 8:48 AM 9:00 AM 9:09 AM
9:19 AM 9:26 AM 9:29 AM 9:37 AM 9:48 AM 10:00 AM 10:09 AM
10:21 AM 10:28 AM 10:29 AM 10:38 AM 10:49 AM 11:02 AM 11:12 AM
11:21 AM 11:28 AM 11:29 AM 11:38 AM 11:49 AM 12:02 PM 12:12 PM
12:21 PM 12:28 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:49 PM 1:02 PM 1:12 PM
12:50 PM 12:57 PM 1:03 PM 1:12 PM 1:23 PM 1:36 PM 1:46 PM
1:50 PM 1:57 PM 2:03 PM 2:12 PM 2:23 PM 2:36 PM 2:46 PM
2:50 PM 2:57 PM 3:03 PM 3:12 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:46 PM
3:50 PM 3:57 PM 4:03 PM 4:12 PM 4:23 PM 4:36 PM 4:46 PM
4:50 PM 4:57 PM 5:03 PM 5:12 PM 5:23 PM 5:36 PM 5:46 PM
5:50 PM 5:57 PM 6:03 PM 6:12 PM 6:23 PM 6:36 PM 6:46 PM
6:50 PM 6:57 PM 7:03 PM 7:12 PM 7:23 PM 7:36 PM 7:46 PM
7:50 PM 7:57 PM 8:03 PM 8:11 PM 8:22 PM 8:34 PM 8:43 PM
8:50 PM 8:57 PM 9:03 PM 9:11 PM 9:22 PM 9:34 PM 9:43 PM
9:50 PM 9:57 PM 10:03 PM 10:11 PM 10:22 PM 10:34 PM 10:43 PM

Sunday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:16 AM 5:25 AM 5:37 AM 5:46 AM 5:57 AM 6:03 AM 6:12 AM
6:16 AM 6:25 AM 6:37 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:03 AM 7:12 AM
7:16 AM 7:25 AM 7:37 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:03 AM 8:12 AM
8:16 AM 8:25 AM 8:37 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:03 AM 9:12 AM
9:16 AM 9:25 AM 9:37 AM 9:46 AM 9:57 AM 10:03 AM 10:15 AM
10:16 AM 10:25 AM 10:37 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:03 AM 11:15 AM
11:16 AM 11:25 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:03 PM 12:15 PM
11:53 AM 12:02 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:34 PM 12:36 PM 12:48 PM
12:53 PM 1:02 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:34 PM 1:36 PM 1:48 PM
1:53 PM 2:02 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:34 PM 2:36 PM 2:48 PM
2:53 PM 3:02 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:34 PM 3:36 PM 3:48 PM
3:53 PM 4:02 PM 4:14 PM 4:23 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:48 PM
4:53 PM 5:02 PM 5:14 PM 5:23 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:48 PM
5:53 PM 6:02 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:34 PM 6:36 PM 6:48 PM
6:53 PM 7:02 PM 7:14 PM 7:23 PM 7:34 PM 7:36 PM 7:45 PM
7:53 PM 8:02 PM 8:14 PM 8:23 PM 8:34 PM 8:36 PM 8:45 PM
8:53 PM 9:02 PM 9:14 PM 9:23 PM 9:34 PM 9:36 PM 9:45 PM
9:53 PM 10:02 PM 10:14 PM 10:23 PM 10:34 PM 10:36 PM 10:45 PM
Route 53 Map

Route 53

Monday – Friday Morning

1 2 3 4 4 1
Fairgrounds-East/ACE Stoneridge & McWilliams W Dublin/ Pleasanton BART Stoneridge Mall – Arrive Stoneridge Mall – Depart Fairgrounds-East/ACE
5:26 AM 5:34 AM 5:36 AM 5:39 AM 6:03 AM 6:15 AM
6:51 AM 6:59 AM 7:01 AM 7:04 AM 7:30 AM 7:42 AM
7:56 AM 8:04 AM 8:06 AM 8:09 AM 8:11 AM 8:23 AM
8:48 AM 8:56 AM 8:58 AM 9:01 AM  —- —-

 

Monday – Friday Afternoon

1 2 3 4 4 1
Fairgrounds- East/ACE Stoneridge & McWilliams W. Dublin/    Pleasanton BART Stoneridge Mall – Arrive Stoneridge Mall – Depart Fairgrounds- East/ACE
—- 3:57 PM 3:59 PM 4:02 PM 4:03 PM 4:18 PM
4:41 PM 4:57 PM 4:59 PM 5:02 PM 5:03 PM 5:18 PM
5:44 PM 6:00 PM 6:02 PM 6:05 PM 6:06 PM 6:21 PM
6:41 PM 6:57 PM 6:59 PM 7:02 PM 7:03 PM 7:18 PM
54 map

Route 54

Monday – Friday Morning
Swipe and scroll this table to see all times

1 2 3 4 5 1
Fairgrounds-East/ACE Koll Center Parkway Las Positas & Hopyard Rosewood Commons E. BART Station Fairgrounds-East/ACE
6:51 AM 6:55 AM 7:02 AM 7:11 AM 7:17 AM 7:39 AM
7:56 AM 8:00 AM 8:07 AM 8:16 AM 8:20 AM  —-

 

Monday – Friday Afternoon
Swipe and scroll this table to see all times

1 5 4 3 2 1
Fairgrounds- East/ACE E. BART Station Rosewood Commons Las Positas & Hopyard Koll Center Parkway Fairgrounds- East/ACE
 —- 3:48 PM 3:51 PM 4:00 PM 4:09 PM 4:17 PM
4:18 PM 4:48 PM 4:51 PM 5:00 PM 5:09 PM 5:17 PM
5:18 PM 5:48 PM 5:51 PM 6:00 PM 6:09 PM 6:17 PM
Route 20X Map

Route 20X – Currently Suspended

Service on this route has been suspended since March 26, 2020, as a result of service reductions implemented due to pandemic related ridership losses. Alternate service available using Route 30R.

Route 501 (A, B & C)

Morning

1 4 2 3 5 6 7 8
Route Positano & Valentano Gleason & Brannigan Fallon & Antone Fallon & Silvera Ranch Gleason & Tassajara Central & Tassajara Dublin & Hacienda Dublin High School
501A     7:42 AM 7:45 AM 7:51 AM 7:57 AM 8:10 AM
501B 7:38 AM ** 7:52 AM 7:57 AM 8:10 AM
501B 7:43 AM 7:48 AM 7:52 AM 7:57 AM 8:10 AM

On Wednesdays, buses leave 30 minutes later than shown above.

**Trip operates via Antone Way and Dublin Ranch Road instead of Gleason Drive.

Afternoon (Monday, Tuesday &Thursday)

8 7 6 5 3 2 4 1
Route Dublin High School Dublin & Hacienda Central & Tassajara Gleason & Tassajara Fallon & Silvera Ranch Fallon & Antone Gleason & Brannigan Positano & Valentano
501A* 4:05 PM 4:22 PM 4:28 PM 4:34 PM 4:37 PM 4:40 PM
501B* 4:05 PM 4:22 PM 4:27 PM 4:31 PM 4:36 PM
501C 4:05 PM 4:26 PM

*Two buses scheduled.

Afternoon (Wednesday)

8 7 6 5 3 2 4 1
Route Dublin High School Dublin & Hacienda Central & Tassajara Gleason & Tassajara Fallon & Silvera Ranch Fallon & Antone Gleason & Brannigan Positano & Valentano
501A* 3:06 PM 3:23 PM 3:29 PM 3:35 PM 3:38 PM 3:41 PM
501B* 3:06 PM 3:23 PM 3:28 PM 3:32 PM 3:37 PM
501C 3:06 PM 3:27 PM

*Two buses scheduled.

Afternoon (Friday)

8 7 6 5 3 2 4 1
Route Dublin High School Dublin & Hacienda Central & Tassajara Gleason & Tassajara Fallon & Silvera Ranch Fallon & Antone Gleason & Brannigan Positano & Valentano
501A* 2:41 PM 2:58 PM 3:04 PM 3:10 PM 3:13 PM 3:16 PM
501B* 2:41 PM 2:58 PM 3:03 PM 3:07 PM 3:12 PM
501C 2:41 PM 3:02 PM

*Two buses scheduled.

On Rally Fridays and/or the last Friday of each month, buses will depart at 3:36 pm.

 

 

 

 

Route 502 Map

Route 502

Morning

1 2 3 4 5 6 7
Central & Chancery Central & Panorama Dublin & Brannigan Central & Tassajara Dublin & Hacienda Wildwood & Dougherty Dublin High School
7:32 AM* 7:37 AM 7:44 AM 7:48 AM 7:53 AM 8:00 AM 8:10 AM

*Two buses scheduled.

On Wednesdays, buses leave Central and Chancery 30 minutes later than shown above.

Afternoon (Monday, Tuesday & Thursday)

7 6 5 4 1 2 3
Dublin High School Wildwood & Dougherty Dublin & Hacienda Central & Tassajara Central & Chancery Central & Panorama Dublin & Brannigan
4:05 PM* 4:16 PM 4:28 PM 4:32 PM 4:34 PM 4:38 PM 4:44 PM

*Two buses scheduled.

Afternoon (Wednesday)

7 6 5 4 1 2 3
Dublin High School Wildwood & Dougherty Dublin & Hacienda Central & Tassajara Central & Chancery Central & Panorama Dublin & Brannigan
3:06 PM* 3:17 PM 3:29 PM 3:33 PM 3:35 PM 3:39 PM 3:45 PM

*Two buses scheduled.

Afternoon (Friday)

7 6 5 4 1 2 3
Dublin High School Wildwood & Dougherty Dublin & Hacienda Central & Tassajara Central & Chancery Central & Panorama Dublin & Brannigan
2:41 PM* 2:52 PM 3:04 PM 3:08 PM 3:10 PM 3:14 PM 3:20 PM

*Two buses scheduled.

On Rally Fridays and/or the last Friday of each month, buses will depart at 3:36 pm.

Route 503

Morning (Monday, Tuesday, Thursday & Friday)

1 2 3 4 5 6 7
Dublin & Brigadoon Dublin & Marshall Canyon WB Silvergate & Betlen Shannon Park Alcosta &
San Ramon
Dublin High School Wells Middle School Arrive
7:42 AM 7:45 AM 7:54 AM 7:59 AM 8:04 AM 8:10 AM 8:16 AM

Morning (Wednesday)

1 2 3 4 5 6 7
Dublin & Brigadoon Dublin & Marshall Canyon WB Silvergate & Betlen Shannon Park Alcosta &
San Ramon
Dublin High School Wells Middle School Arrive
7:33 AM 7:36 AM 7:45 AM 7:50 AM 7:55 AM 8:01 AM 8:07 AM
8:17 AM 8:20 AM 8:29 AM 8:34 AM 8:39 AM 8:45 AM

 Afternoon (Monday, Tuesday & Thursday)

7 6 5 4 3 1 2
Wells Middle School Depart Dublin High School Alcosta &
San Ramon
Shannon Park Silvergate & Betlen Dublin & Brigadoon Dublin & Marshall Canyon EB
3:13 PM 3:19 PM 3:25 PM 3:30 PM 3:35 PM 3:37 PM 3:47 PM
 – 4:05 PM 4:11 PM 4:16 PM 4:21 PM 4:23 PM 4:33 PM

Afternoon (Wednesday)

7 6 5 4 3 1 2
Wells Middle School Depart Dublin High School Alcosta &
San Ramon
Shannon Park Silvergate & Betlen Dublin & Brigadoon Dublin & Marshall Canyon EB
2:10 PM 2:16 PM 2:22 PM 2:27 PM 2:32 PM 2:34 PM 2:44 PM
  3:06 PM 3:12 PM 3:17 PM 3:22 PM 3:24 PM 3:34 PM

Afternoon (Friday)

7 6 5 4 3 1 2
Wells Middle School Depart Dublin High School Alcosta &
San Ramon
Shannon Park Silvergate & Betlen Dublin & Brigadoon Dublin & Marshall Canyon EB
  2:41 PM 2:47 PM 2:52 PM 2:57 PM 2:59 PM 3:09 PM
3:24 PM 3:30 PM 3:36 PM 3:41 PM 3:46 PM 3:48 PM 3:58 PM

On Rally Fridays and/or the last Friday of each month, buses will depart Dublin High School at 3:36 pm.

 

 

 

 

Route 504 Map

Route 504

Morning

1 2 3 4 5
Gleason &
Brannigan
Fallon &
Antone
Dublin Ranch &
Shadow Hill
Dublin &
Hacienda
Dublin
High School Arrive
7:41 AM* 7:46 AM 7:50 AM 7:57 AM 8:10 AM

*Two buses scheduled

On Wednesdays, buses leave Gleason and Brannigan 30 minutes later than shown above.

 

Afternoon (Monday, Tuesday and Thursday)

5 4 3 2 1
Dublin High School Depart Dublin & Hacienda Dublin Ranch & Shadow Hill Fallon &
Antone
Gleason & Grafton
4:05 PM* 4:21 PM 4:29 PM 4:33 PM 4:36 PM

*Two buses scheduled

Afternoon (Wednesday)

5 4 3 2 1
Dublin High School Depart Dublin & Hacienda Dublin Ranch & Shadow Hill Fallon &
Antone
Gleason & Grafton
3:06 PM* 3:22 PM 3:30 PM 3:34 PM 3:37 PM

*Two buses scheduled

Afternoon (Friday)

5 4 3 2 1
Dublin High School Depart Dublin & Hacienda Dublin Ranch & Shadow Hill Fallon &
Antone
Gleason & Grafton
2:41 PM* 2:57 PM 3:05 PM 3:09 PM 3:12 PM

*Two buses scheduled

On Rally Fridays and/or the last Friday of each month, buses will depart at 3:36 pm.